Varuvärde: 0,00 kr inkl. moms
Frakt tillkommer med 0,00 kr inkl. moms inom Sverige

Bastulav Special

Speciallavar med olika träslag, profiler, och utförande (värmebehandlat, borstat osv.)

OBSERVERA!! Läs noga i benämningen vilken sort det är på laven, det finns flera olika sorter i denna kategori.