Varuvärde: 0,00 kr inkl. moms
Frakt tillkommer med 0,00 kr inkl. moms inom Sverige

Bastugästbok

bastugästbok

250,00 kr inkl. moms
Artikel nr: 85889
Antal i lager: 6

Bastugästbok

"Vart än jag mig i bastuvärlden vänder sätts en bastugästbok i mina händer!"
Hittills har ingen bokrecensent recenserat en gästbok. Vad finns det för anledning att recensera gästbokens blanka sidor? Men nu finns en annorlunda och unik gästbok ut på bokmarknaden. Det handlar om en Bastugästbok. Till skillnad från alla andra gästböcker innehåller Bastugästboken intressanta och lärorika texter om den ångande bastun som både transpirerar och inspirerar den badande gästen. Bastugästboken lockar dessutom till läsning om vilka andra som har besökt bastun med dess magiska ångor.

Texterna i Bastugästboken är skrivna av Pär Granlund som 1988 tog initiativ till att bilda Svenska Bastuakademien med säte i Kukkolaforsen i Haparanda.Av hans texter får den som läser Bastugästboken veta att på platsen för regeringskansliet Rosenbad fanns en gång i tiden en bastu. Rosenbad var namnet för ett
rosendoftande bad som erbjöds av bastumästaren Christopher Thiel.
Och läsaren får också veta var ordet akademie har sitt ursprung.
Läsaren får också läsa ett flertal notiser om den ångande bastukulturen och om god mat samt dryck som kan ätas i samband med ett ångande bad. Naturligtvis finns det plats för den bastubadande gästen att lämna ett outplånligt skriftligt avtryck i
Bastugästboken.
Eller som den kände bastufilosofen Pekka Kuusilehto skriver på Bastugästbokens omslag: "Vart än jag mig i bastuvärlden vänder sätts en bastugästbok i mina händer..."

Kolarna i Hofors byggde en rökbastu

År 2004 invigdes rökbastun vid sjön Acktjärn av föreningen Hofors kolare. Bastun som är byggd hantverksmässigt från grunden genom att medlemmarna i föreningen huggit och barkat stockarna samt transporterat dem med häst till byggplatsen. Timringen, bastuugnen, golv, lavar mm är helt gjorda enligt gamla metoder utifrån skisser på en gammal rökbastu från 1894.

Bastugästboken har producerats av Lumio Förlag i samarbete med Svenska Bastuakademien www.bastuakademien.se.