Varuvärde: 0,00 kr inkl. moms
Frakt tillkommer med 0,00 kr inkl. moms inom Sverige

Skorsten JMS, komplett grundsats 2.5 m

Skorsten i rostfritt blankt utförande

5.490,00 kr inkl. moms
Artikel nr: 50115
Antal i lager: 32
Längd:2,5 m 
Rökrörs diameter (mm):115 
Ytterdiameter:220 

Brandsäker Stålskorsten

Bastuskorsten i stål är ett säkert kvalitetsval för bastuugnar. Vid utveckling av bastuskorstenen har stort fokus lagts vid brandsäkerhet och skorstenens isolering vid takgenomföring. Skorstenens modulstruktur gör det möjligt att beakta byggnadsspecifika förhållanden vid rökgångens montering.

Den isolerade delen av skorstenen är isolerad med icke antändlig stenull och dess inre rör med 115 mm diameter är av rostfritt stål. CE-märkt i enlighet med kraven för brandsäkerhetsklass T600. Korrosionsklass V3 säkrad då innerröret är i kvalité 316 rostfritt stål.

Tilläggsisolering av takgenomföring och genomföringens övertäckning borgar för en bra isoleringsgrad. Detta undviker överhettning av innertakets isoleringsmaterial.
Rökgången kan enkelt installeras tack vare medföljande installationsanvisning.

Skorstenens huvuddel är 1500 mm lång och den är försedd med alla delar som behövs för installering:
-1000 mm oisolerat, rostfritt anslutningsrör (innerdiameter 115 mm. (medföljer en övergång till 120 mm)
-täckskiva i plåt till innertaket
-200 mm isolering för genomföring
-tätningsgummi till taket
-regnhuv

Rökgångens förlängningar 250 mm, 500 mm och 1000 mm finns under tillbehör ovan.

Komplettera med förlängningarna för att erhålla den längd på rökgång som krävs.