Inköpslistan
Summa varor
0 kr

Skicka via e-post

Försäljningsvillkor

Gäller från 2023-12-08

Tillämplighet

Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på SaunaSweden AB:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av SaunaSweden AB publicerade försäljningsvillkor. Varorna som presenteras genom SaunaSweden AB:s hemsida utgör SaunaSweden AB:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på SaunaSweden AB:s hemsida och i övriga publikationer har hemsidan företräde.

Återtagandeförbehåll

SaunaSweden AB förbehåller sig rätten att ta tillbaka godset till dess hela köpeskillingen är betald till oss eller av oss utsett kredit/finansbolag.

Äganderättsförbehåll

SaunaSweden AB förbehåller sig äganderätten till det sålda godset tills dess att det är fullt betalt till oss eller av oss utsett kredit/finansbolag

Betalning

Försäljning till företag sker efter särskild kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum.

Kreditprövning

SaunaSweden AB förbehåller sig rätten att stoppa leveranser till företag som ej anses vara kreditvärdiga eller som har betalningsanmärkningar.

Information

Kontakta SaunaSweden AB om Du har frågor om priser, sortiment, leveranser mm. info@saunasweden.se, telefon 0290- 239 00 eller fax 0290-208 39. Vi har telefontid vardagar: 08:30-17,00 .Fredagar 08:30-16:00, (lunch 12:00-13:00)

Fraktkostnad

Enligt SaunaSwedens frakttariff. Frakten läggs automatiskt på vid köp (varukorgen). I de fall DHL, Schenker eller Posten debiterar uddaort eller annat specialtillägg, efterdebiteras kostnaden. Fraktavtal gäller endast leverans till avtalskundens adress.

Leverans

Order mottagna före klockan 10.00 innehållande lagerhållna produkter expedieras som regel dagen efter. SaunaSweden AB anlitar vanligtvis DHL eller Posten för leverans. Vid utleverans meddelas kund fraktsedelsnummer med länk till tansportören för egen kontroll av varuleveransen. Speciella utkörningstider kan inte begäras vid orderläggning. De regler som tillämpas av DHL och Posten är de som gäller. Allt gods måste kontrolleras vid emottagande och eventuella transportskador anmälas enligt nedan.

Reklamation

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 7 dagar förbehåller sig SaunaSweden AB rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportörens kundtjänst DHL 0771-345 345, och till SaunaSweden AB på telefon 0290- 239 00 eller e-post info@saunasweden.se

Ansvar för fel

Föreligger fel som SaunaSweden AB ansvarar för, åtar sig SaunaSweden AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. SaunaSweden AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier. SaunaSweden AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. SaunaSweden AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till - inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Övrigt

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

SaunaSweden AB
Hästskovägen 12
813 33 Hofors