Inköpslistan
Summa varor
0 kr

Skicka via e-post

Registreringsvillkor

Datahantering av Personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) from 25 maj 2018. "Företaget" benämns som vi i texten nedan och kunden som Er/Ni.

För att kunna erbjuda er utnyttja våra tjänster behöver vi registrera era personuppgifter. Genom att klicka i detta godkännande lämnar ni aktivt ert samtycke till vår dataskyddspolicy och vår behandling av era personuppgifter i vårt kundregister. Ni godkänner även att vi kan använda era personuppgifter för att skicka information till er.

Ni tillhandahåller oss själva direkt eller indirekt era uppgifter genom att godkänna ett köp eller transaktion via vår hemsida men även genom att kontakta oss via besök, e-post, telefon eller anmälningsformulär. All insamling av era personuppgifter som är nödvändig för att ingå ett avtal med oss registreras och lagring sker enbart i syfte att identifiera er och den relation vi har till er.

Alla data i vårt register används för att tillhandahålla, genomföra, ta betalt för och förbättra våra tjänster. Vi kan använda era uppgifter för att informera om erbjudanden, nyheter eller undersöka hur nöjd ni är med de tjänster/varor/aktiviteter ni utnyttjat. Vi sparar er information så länge det är nödvändigt för respektive syfte.

Vi förbinder oss att inte vidarebefordra era registrerade uppgifter till annan än våra samarbetspartners och leverantörer för att kunna utföra de uppdrag vi avtalat eller i annan utsträckning än vad som anges enligt lag.

Era privata inloggningsuppgifter ska hanteras som en värdehandling och bör skyddas. Dessa får inte lämnas ut till annan än sådan person som äger rätten att hantera dem för er räkning.

Ni har rätt att få ut vilken information vi har registrerad om er, möjlighet att korrigera eventuella fel samt begära radering av era uppgifter om de inte längre är nödvändig för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att vi inte kan radera era uppgifter.

I de fall vi kan komma att ändra avtalet kräver det att ni behöver godkänna det på nytt.

Om ni har frågor eller om ni motsätter hur vi behandlar era personuppgifter är ni välkommen att kontakta oss. Ni kan också alltid kontakta datainspektionen@datainspektionen.se om ni har invändningar mot hur era personuppgifter behandlas.