Inköpslistan
Summa varor
0 kr

Skicka via e-post

Isolering av bastu, väggmaterial

I en bastu med elaggregat skall alla massiva väggytor som lagrar mycket värme (tegel, glastegel, rappning o.d.) förses med tillräcklig isolering, om man vill hålla aggregatets effekt och strömförbrukning vid en relativt låg nivå.

Vägg- och takkonstruktioner kan anses välisolerade, om:

  • de har omsorgsfullt monterad isoleringsull av tjocklek 95 mm (minst 45 mm) även i väggar som vetter mot andra rum
  • vägg- och takbeläggningen består av lätt panel, ca 12-16 mm
  • det i övre kanten av väggbeklädningen finns en några mm bred ventilationsspringa

För att nå en rimlig aggregateffekt kan det ibland vara skäl att sänka takhöjden (normalt 2100-2300 mm, minimihöjd 1900 mm), varvid bastuns volym sjunker och ett aggregat med lägre effekt eventuellt kan väljas. Sänkningen av taket utförs så, att bjälklaget skålas vid lämplig höjd. Utrymmet mellan bjälkarna isoleras (isolering minst 95 mm) och bekläs på ovannämnt sätt. Eftersom värmen strävar uppåt, rekommenderas att avståndet mellan laven och taket är högst 1100-1200 mm. OBS! Utred hos brandskyddsmyndigheterna vilka delar av brandväggar som får isoleras. I bruk varande rökkanaler får inte isoleras! OBS! Att täcka väggar eller tak med t.e.x. mineralskiva som monteras direkt på väggen eller takytan, kan förorsaka farliga temperaturstegringar i vägg- och takmaterial.

Se under rubriken, skorstenar, mer praktiska anvisningar på avstånd mellan vägg och aggregat respektive skorsten.