Inköpslistan
Summa varor
0 kr

Skicka via e-post

Ventilation i bastun?

Det är ytterst viktigt att luftventilationen är effektiv. Luften i bastun borde växla sex gånger per timme.

Med den klassiska metoden tar du in tilluften under eller alldeles intill aggregatet och frånluftsventilen placerad högt upp på väggen, helst diagonalt över basturummet.

Man använder numera även en metod som innebär att du släpper ut luften lägre ner på väggen, under den övre laven eller tom lägre ner ändå. Denna placering av utluftsventilen innebär att luften blir varmare lägre ner i bastun än vid den "klassiska" metoden. Det kan vara positivt om du eftersträvar en jämnare temperatur i hela rummet. Men om du vill ha en lägre temperatur på den nedre laven, kanske beroende på barnen, då kanske den klassiska metoden passar bättre.

Oavsett vilken metod man väljer ska man eftersträva möjligheten att släppa ut luften till samma utrymme som man tar den ifrån. Att släppa ut den direkt i friska luften ska man undvika. Ovannämnda gäller vid självdragsventilation.