Inköpslistan
Summa varor
0 kr

Skicka via e-post

Effekt på bastuaggregat

Vilka faktorer i bastun ska man ta hänsyn till när en bastuugns effekt väljs?

Bastun bör ha väl värmeisolerade väggar och tak, speciellt om bastun värms med elaggregat. Vissa väggmaterial i en bastu, som t.ex. betong, stock, glas, tegel, glastegel och liknande, kräver förhållandevis stor bastuugnseffekt och lång uppvärmningstid. Ju större bastun är, desto större ugnseffekt behövs för att värma upp utrymmet till bastutemperatur. Ha med dig uppgifter om bastuns väggmaterial och bastuvolym när du köper en bastuugn. Bastuns ventilation bör ordnas så att den inte slösar med den värme som bastuugnen producerar.

Finns ett färdigt bastuutrymme så mäter du utrymmet på följande sätt. Mät bredd x längd x höjd, exempel: 1,6m x 1,2m x 2,2m = 4,2m3. Titta på det aggregat du eventuellt valt ut och välj storlek på aggregatet med hjälp av dom uppgifter som finns i den tekniska specifikationen. Har du en glasdörr bör du öka den framräknade volymen med 1m3. I exemplet blir det då 5,2m3.