Inköpslistan
Summa varor
0 kr

Skicka via e-post

Vad avses med en bastuugns skyddsavstånd?

Med skyddsavstånd avses de minimiavstånd till brännbara material som måste finnas för att undvika brandfara. Tillverkaren anger skyddsavstånden. Uppgifterna bygger på undersökningar och säkerhetsföreskrifter och dessa avstånd får inte underskridas eftersom det i så fall finns risk för brand!

Läs noggrant monteringsanvisningarna som medföljer aggregaten. Anvisningarna kan även kan studeras under respektive produkt i filen som bifogas artikeln. Om du gör egna lösningar bör du tala med den lokala sotarmästaren och rådfråga honom.

Kontrollera att skyddsavståndet till eldfarliga material är tillräckligt stort innan du installerar bastuugnen. För vedeldade bastuugnar anges dom godkända värdena i respektive monteringsanvisning. Bastuugnen skall installeras på en betongplatta om minst 50 mm eller ett golvskyddplåt. Från glasluckan ska det vara minst 0,5 m fram till brännbart material. Om du är osäker bör du rådfråga dina lokala myndigheter och läs noggrant de medföljande anvisningarna.